Boletes EPS Neopor

Aïllament amb boletes EPS Neopor

Les boletes d’EPS Neopor són boletes de poliestirè expandit, amb un diàmetre de 4-7 mm de gruix i amb un tractament superficial amb grafit que reflecteix la radiació tèrmica. Aquest material s'introdueix a la façana mitjançant insuflat en sec. Es realitzen obertures amb perforacions petites de 25 mm a l'exterior o interior. La pressió fa que el material es distribueixi totalment a la càmera d’aire de forma homogènia.

Aquest material és permeable i permet transpirar al mur. Arriba a cobrir totes les cavitats, fins i tot les petites, gràcies a la seva mida i forma granular. Permet tapar càmeres de ventilació amb convecció d'aire fred a l'hivern o d'aire calent a l'estiu. No es veu alterat per acumulació de vapors o aigua de condensació, mantenint les seves propietats aïllants. No s'assenta, no és tòxic i no emet gasos, tot i que no es tracta d'un material ecològic. És un material molt durador i, a més, reutilitzable (és aspirable). Té una conductivitat molt baixa.

 

On s'aplica?

Aquest aïllament té característiques ideals per a:

  • Aïllament de cavitats fines (càmeres de ventilació a partir d'1,5 cm de gruix).
  • Aïllament de cavitats amb possible presència d'humitats intersticials (façanes que no transpiren).
  • Aïllament de cavitats molt irregulars.
  • Aïllament de façanes fisurades.
  • Aïllament en zones muntanyoses amb fred extrem.
  • Aïllament en zones que requereixen un aïllant resistent a l'aigua.
  • Aïllament de càmeres de façanes des de l'exterior, quan aquestes són de maó vist.

Informació addicional