Llana de roca

Injectat amb llana de roca

La llana de roca, pertanyent a la família de les llanes minerals, és un material fabricat a partir de roca volcànica. S'utilitza principalment com a aïllament tèrmic ecològic i com a protecció passiva contra el foc en l'edificació, per la seva estructura fibrosa multidireccional, que li permet albergar aire relativament immòbil al seu interior. 

La llana de roca és ignífuga i incombustible (A1), hidròfuga i porosa, per tant actua com a aïllant acústic. Un cop insuflada, la llana mineral queda totalment compactada a l'interior de la càmera, a una densitat de 70 kg / m3 + - 20 kg / m3. És l'únic material que compta amb els certificats necessaris per a subvencions a Espanya.  

Informació addicional