Llana de roca

Aïllament amb llana mineral

La llana de roca, pertanyent a la família de les llanes minerals, és un material fabricat a partir de roca volcànica.

S'utilitza principalment com a aïllament tèrmic ecològic i com a protecció passiva contra el foc en l'edificació, per la seva estructura fibrosa multidireccional, que li permet albergar aire relativament immòbil al seu interior. A AÏLLAR utilitzem llana de roca Rockwool i Rockprime, referents de qualitat i amb certificació europea en llana mineral. 

La llana de roca és ignífuga i incombustible (A1), hidròfuga i porosa, per tant actua com a aïllant acústic. Un cop insuflada, la llana mineral queda totalment compactada a l'interior de la càmera, a una densitat de 70 kg / m3 + - 20 kg / m3. És l'únic material que compta amb els certificats necessaris per a subvencions a Espanya.  

 

On s'aplica?

Aquest aïllament té característiques ideals per a:

  • Insuflat de falsos sostres en porxos amb presència de canonades d'aigua.
  • Insuflat en cobertes no estanques amb presència de goteres.
  • Insuflat a prop de calderes o tubs calents.
  • Insuflat de xemeneies de ventilació connectats entre plantes.
  • Insuflat en càmeres de ventilació (excepte en subterranis).
  • Insuflat de falsos sostres en locals de pública concurrència.
  • Insuflat de façanes d'edificis de gran alçada.