Emissions de CO2

Contribueix a reduir les emissions de CO2

El consum dels edificis suposa el 40% del consum de l'energia final de la Unió Europea i el 36% de les emissions de CO2. Els edificis demanden energia depenent d'aspectes com l’envoltant, l'orientació i la seva ocupació. Existeixen nombroses accions que permeten reduir el consum energètic dels edificis. Entenem que la primera és aïllar.

La implantació de la directiva 2010/31 en el seu apartat CTE-DB HE (Estalvi d'energia) i l'aprovació del RD 235-2013 sobre l'obligatorietat de les certificacions energètiques pretenen fer un pas endavant en la recerca d'edificis de consum gairebé nul.

Aïllant la teva llar milloraràs el Certificat d’Eficiència Energètica de la teva llar.