Què fem

A AÏLLAR.CAT som tècnics especialistes en aïllaments tèrmics i acústics per a habitatges i edificis. Amb més de 30 anys d'experiència en el sector de la construcció, volem millorar el confort i el benestar dels nostres clients. Aïllem qualsevol tipus de construcció, ja sigui pisos, habitatges unifamiliars individuals o en filera, comunitats de veïns, col·legis, museus, naus, equipaments públics de nova construcció o ja construïda, així com oficines o qualsevol instal·lació que precisi d'un bon aïllament. Comptem amb un extens ventall de solucions i materials aïllants. Proposem el més adequat per a cada cas concret. Tots els nostres materials estan certificats a nivell europeu.

Oferim als nostres clients la millor atenció i tracte personalitzats, entenent que entrar en una llar habitada requereix una cura i atenció especials. Busquem la màxima eficiència per oferir el millor aïllament en cada cas. 

Què és l'aïllament injectat?

L'aïllament injectat, també anomenat aïllament insuflat, consisteix en omplir amb material aïllant les càmeres d’aires de la teva llar.

Una càmera d’aire és l’espai buit entre la façana i la paret interior. Ara bé, no tots els edificis disposen de càmera d'aire, per això és important fer una comprovació prèvia per confirmar que n'hi ha i el seu gruix. Depenent de les dimensions de la càmera d'aire, permetrà que entri més o menys material aïllant i en conseqüència obtindrem un millor o menor resultat de l'aïllament. El gruix òptim d'una càmera d'aire és de 10 cm. 

També és necessari comprovar l'estat de la càmera d'aire, ja que de vegades està bruta, amb restes de material d'obra, fet que impedeix que la cavitat s'empleni del tot (no podent arribar a tots els racons) i que no s'adquireixi la densitat òptima a tot l'espai. 

Exemple d'una càmera d’aire.
Mitjançant un endoscopi es comprova el gruix i l'estat de la càmera d'aire. 

Exemple d'una càmera d'aire emplenada amb llana de roca.

Com s'aplica?

És una tècnica poc invasiva, ràpida i neta, que permet gaudir d'una vivenda ben aïllada en poques hores i sense les molèsties habituals de les obres. Fent petites perforacions a la paret o al sostre s'injecta el material aïllant a la càmera d’aire deixant-la totalment plena i estanca. S'aplica el material aïllant amb una màquina pneumàtica, que mitjançant aire a pressió injecta el material amb una mànega. 

 

Exemple de com es fan les perforacions a la paret a través de les quals s'injecta el material aïllant a la càmera d’aire. 

Màquina pneumàtica on es diposita el material aïlant i mitjançant aire a pressió distribueix el material a l'interior de la càmera d'aire a la densitat òptima. 

Repàs i acabats

Posteriorment a l'aplicació es comprova que la càmera d'aire s'ha omplert correctament segons el previst, per assegurar l'aïllament òptim. 
Per acabar es repassen les perforacions, deixant la façana sellada i estanca, a punt per pintar

Mínimes molèsties a la teva llar.
L'aplicació és ràpida i sense obres, en 24-48 h

Una vegada realitzada l'aplicació es repassen els forats, amb el material indicat en cada cas, segons el tipus de façana.

APLICACIONS DE L'AÏLLAMENT INJECTAT

On s'aplica?