Sistema d'aïllament injectat

Una càmera d’aire és l’espai buit entre la façana i la paret interior.

Omplim amb material aïllant les càmeres d’aire de l'habitatge

El material aïllant s’injecta amb una màquina pneumàtica, que mitjançant aire a pressió insufla el material amb una mànega

Fent petites perforacions a la paret o al sostre injectem el material aïllant a la càmera d’aire deixant-la totalment plena i estanca

L'aplicació és ràpida i sense obres, en 24-48 h

Una vegada realitzada l'aplicació es repassen els forats.

APLICACIONS DE L'AÏLLAMENT INJECTAT

A FAÇANA EXTERIOR

A FAÇANA EXTERIOR

A PARET INTERIOR

A PARET INTERIOR

A FALS SOSTRE

A FALS SOSTRE

A SOTA TEULADA

A SOTA TEULADA