Què és?

L’insuflat consisteix en omplir amb material aïllant les càmeres d’aires existents de la teva llar. Una càmera d’aire és l’espai buit entre la façana i la paret interior.

Càmera d'aire buida            Càmera d'aire emplenada

           Càmera d'aire buida                                                       Càmera d'aire emplenada

 

Fent petites perforacions a la paret o al sostre s’insufla el material aïllant a la càmera d’aire deixant-la totalment plena i estanca.

Perforacions a la paret  

El material aïllant s’injecta amb una màquina pneumàtica, que mitjançant aire a pressió insufla el material amb una mànega.

Màquina d'insuflar   Màquina d'insuflar

Aquesta tècnica requereix una formació específica i ser aplicador autoritzat.


ESTUDI TÈRMIC PREVI

Prèviament a la realització dels treballs realitzem un estudi tèrmic in situ per ajustar-nos al màxim a les necessitats del client.

Estudi tèrmic amb càmera endoscòpica

Fem una petita perforació, introduïm un endoscopi que ens indicarà l'estat de la cavitat, el gruix de la càmera d’aire, així com la presència i el tipus d'aïllant preexistent.